• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sóc Trăng ban hành tiêu chí đánh giá các lĩnh vực công tác đối ...
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sóc Trăng ban hành tiêu chí đánh giá các lĩnh vực công tác đối với các trường THPT của tỉnh với 11 nội dung “chấm điểm” trường THPTTheo đó, Sở xem xét, đánh giá, xếp loại và khen thưởng các trường THPT thực hiện nhiệm vụ theo các tiêu chí của các lĩnh vực công tác như sau:Thực hiện kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng giáo ...
> Xem chi tiết

11 nội dung “chấm điểm” trường THPT

11 nội dung “chấm điểm” trường THPT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sóc Trăng ban hành tiêu chí đánh giá các lĩnh vực công tác đối với các trường THPT của tỉnh với 11 nội dung “chấm điểm” trường THPT
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1